טור בתנועה קבל ותן
טור בתנועה קבל ותן:
 סדרו 4 כיפות במרחק 10 מטרים כל אחד וממול עוד 3 כיפות (ראה איור). מעל הכיפות סמן מסלול חזרה על ידי כיפות .

בכל כיפה עומד שחקן עם כדור, ממול טור שחקנים ללא כדור מתחילים סדר תנועה. שחקן צהוב מגיע מול שחקן כחול עם כדור מבצע מסירה כפולה, מסתובב ורץ לצד השני לעשות את אותה פעולה. כך ממשיכים השחקנים הצהובים לאורך כל המסלול ולאחר המפגש עם השחקן האחרון ממשיכים בריצה חזרה לסוף הטור מקביל לכיפה בהתחלה. יש לצאת בקצב אחד אחרי השני וליצור מצב של תנועה תמידית ועבודה רצופה.


פיתוח תרגיל:
במסלול החזרה ניתן לדרוש תרגילי קואורדינציה או הגמשת מפרקים
תומכים ללא כדורים, שחקנים מכדררים אל התומך מבצעים מסירה כפולה וממשיכים עם הכדור לתומך הבא

נקודות מפתח:
מסירה מדוייקת
נגיעה ראשונה
קצת ושטף
תומכים נשארים דינאמים