מסלול חימום קואורדינאטיבי בטורים

מסלול חימום קואורדינאטיבי בטורים:

סדר 4 טורים. טור ראשון קונוסים בצורה אלכסונית. טור שני, תנועה על סולם קואורדינציה. טור שלישי, תנועה מעל משוכות. טור רביעי, סלאלום בין מוטות. בכל טור כשמסיימים את קטע התנועה, שחקן לוקח את הכדור, מכדרר סביב הקונוס מניח במקום וחוזר לסוף הטור. לאחר פרק זמן מחליפים בין הטורים. 

וריאציה:

ניתן לשנות או להוסיף תחנות תנועה, או את התרגילים בכל תחנה


נקודות מפתח:

מקצב וקצב מותאמים לחימום

טכניקת תנועה נכונה

תנועות חדות ומדוייקות