מסלול קואורדינציה + מסירות ידיים

מסלול קואורדינציה + מסירות ידיים:

שחקנים עומדים בארבעה טורים. טורים מול סולמות וטורים מול כיפות כאשר בין הטורים מרחק של 5-7 מטרים. 

שחקן מטור מסויים עומד עם כדור בידיים בין הסולמות וממתין לשחקן שמגיע בתנועה מהסולמות או הכיפות. כאשר השחקן מגיע מולו הוא מוסר לו את הכדור עם הידיים ורץ לסוף הטור הנגדי, מיד ממול השחקן שקיבל מסירה לידיים מגיע שחקן מהטור הנגדי שסיים את המסלול, מוסר לו עם הידיים ורץ לטור הנגדי. התרגול מחייב קצב, תיאום והגעה בזמן. 

ניתן להתחיל את התרגיל שהשחקן הראשון שיוצא מקבל מסירה לידיים מהמאמן והרצף ממשיך משם. בכל פעם המאמן יכול להחליף את התרגיל שהשחקן יבצע במסלול הקורדינאטיבי, ניתן להוסיף עוד תחנות.  לאחר מספר דק' החלף את הטורים למסלול שני.


נקודות מפתח:

 קצב שטף ותיאום

 מסירות חזקות ומדוייקות

 דיוק בתנועות התרגילים על המסלול