משחק צירופים וחילופי עמדות

משחק צירופים וחילופי עמדות:

סדר את השחקנים בעמדות, כל שחקן עומד בכיפה ושני שחקנים נוספים במרכז השטח. 

המרחק בין השחקנים יותאם לפי קבוצת הגיל. 

שחקן A מתחיל במסירה לשחקן B שמגיש כדור לשחקן C הנמצא איתו במרכז. שחקן C מוסר לטור הבא שם נמצא שחקן D.

שחקן A נכנס למרכז השטח ושחקן C שמסר רץ לטור אליו מסר. שחקן B יהיה המוסר במקום שחקן C ושחקן A יהיה השחקן המקבל

שחקן D מוסר לשחקן A שמגיש לשחקן B. שחקן B מוסר לטור הבא שם נמצא שחקן E ורץ לסוף הטור. 

שחקן D נכנס למרכז והצירופים ממשיכים באותו האופן עד לסיום הזמן


פיתוח תרגיל:

שינוי כיוון

הגבלת נגיעות

שינוי שטח


נקודות מפתח:

ריכוז

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

עצירה

צירופים

תנועה ומקצב