רוץ ותזהר מהמסירה

רוץ ותזהר מהמסירה: 

יוצרים שטח ריבועי כאשר הגודל מותאם לכמות המשתתפים וקבוצת הגיל. קבוצה מחוץ לשטח וקבוצה בפנים. 

משחקים עם 3-4 כדורים אצל השחקנים מסביב.  התומכים מסביב באמצעות מסירה שטוחה יכולים  לפסול שחקנים שנמצאים בתוך השטח.

שחקן שנפסל יוצא לריצה קלה. מנצח הוא שחקן אחרון ששרד או קבוצה שהחזיקה הכי הרבה זמן בתוך השטח, מחליפים תפקידי קבוצות.


נקודות מפתח:

 לוודא שאכן מדובר במסירה עם חלק פנימי

 ראש  מורם

 שמירה על תנועה ולדעת מה קורה מסביב

צירופים מהירים

חמקנות