שחקן שלישי משחק השעון

שחקן שלישי משחק השעון:

סדר מעגל של שמונה שחקנים, מרחקים של 5- 10 מטרים. 

שחקן מתחיל עם כדור במרכז המעגל. עיקרון ה משחק הוא שלאחר כל שתי מסירות השחקן שעומד מצד שמאל לשחקן הראשון שקיבל את המסירה מבצע החלפת מקום עם השחקן במרכז. לדוגמא: שחקן A מוסר לשחקן B, שחקן B מוסר לשחקן C, השחקן שנמצא משמאל לשחקן B מחליף עמדות עם שחקן A ומקבל את המסירה למרכז המעגל משחקן C. 

הצירופים ממשיכים על פי אותו עקרון, שחקן D מוסר לכל שחקן שרוצה וזה ממשיך לשחקן אחר, השחקן משמאל לשחקן שקיבל משחקן D מחליף איתו עמדה. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

שחקן מימין במקום שחקן משמאל


נקודות מפתח:

שטף

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

ריכוז

תזמון