שילוב טכניקות ותנועה דרך טורים

שילוב טכניקות ותנועה דרך טורים:

סדר את השחקנים בטורים של 6-8 שחקנים בטור.

סדר קשת באמצעות כיפות/קונוסים ומקם 4 מגישים עם כדורים, ראה איור.

השחקנים בין הטורים מחברים צירופי מסירות בנגיעה אחת ורצים מסביב לטור הנגדי עד שמגיעים לתרגול טכני מול התומכים.

המאמן מכריז "וולה" השחקן השגיע למגיש הראשון מחזיר "וולה" וומשיך בתנועה למגיש השני עד שנכנס חזרה לסוף הטור שהתחיל ממנו

כנ"ל הטור הנגדי מבצע את אותה תבנית תנועה ומיומנויות טכניות מול המגישים עד להגעה לסוף הטור.

כאשר כל השחקנים סיימו סבב או עבודה לפני זמן, המאמן מכריז נגיחה ושוב באותו האופן מבצעים תנועה ועבודה טכנית על נגיחה מול המגישים

במידה ויש ארבעה שוערים ניתן לאפשר להם להיות המגשים ולשפר את מיומנות הזריקה והתפיסה שלהם


פיתוח תרגיל:

ניתן לבצע תרגילי תנועה קואורדינאטיביים בדרך למגישים

גיוון מיומנויות טכניות מול המגישים

הגבלת נגיעות בטורים

שינוי כיוון הריצה


נקודות מפתח:

שחקנים דרוכים ומעוררים על קצות האצבעות

קצב מתאים

לא לעבוד באופן עצים

לאחר 10-15 דק' לעבור למתיחות

ניתן בסיום לבצע 1-2 דקות בקצב גבוה