תרגול מסירות איטלקי לפיתוח עירונות

תרגול מסירות איטלקי לפיתוח עירונות:

סדר ריבוע 8-10 מטרים. בכל מרכז צלע צור שער באמצעות קונוסים. שלושה זוגות שחקנים עומדים בטור בשערים ושחקן בודד אחד עומד בשער רביעי ( ראה איור)

המטרה של התרגיל היא למסור לשער בו עומדים זוג שחקנים ולרוץ לשער בו נמצא שחקן אחד. אף פעם לא יהיה שער עם שלושה שחקנים


נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה

מסירה איכותית

יציאה מהירה עמדה

ריכוז