4 סולמות 2 כדורים

4 סולמות 2 כדורים:

חלק את השחקנים לארבעה טורים שווים, כל טור עומד אחרי סולם זריזות כפי שמתואר באיור

יש להניח שני כדורים במרחק של 2-3 מטרים אחרי שני סולמות ( ראה איור)

כל השחקנים יוצאים בו זמנית לתנועה על גבי הסולמות, שני שחקנים יפגשו את הכדור בסיום התנועה ועליהם למסור כדור אלכסוני לשחקן שמגיע מהסולם ליד שבסופו אין כדור. הפעולה חוזרת על עצמה לאורך כל הדרך, שחקן שמסר ממשיך בתנועה לסוף הטור הבא. 


פיתוח תרגיל:

שינוי תרגילי התנועה על הסולם

שינוי כיוון


נקודות מפתח:

תיאום

זריזות

ערנות

קואורדינציה

ריכוז

נגיעה ראשונה איכותית