פיתוח מרכיבי הכושר על ידי אימון פליאומטרי
מרכיב כושר גופני

קפיצות במקום

קפיצות מעמידה

קפיצות מרובות

קפיצות תיבה

דילוגים

קפיצות עומק

מהירות התחלה

+

+

++

האצה+

+

+


שינויי כיוון


+

++

קפיצה לגובה


+

+

+


+

קפיצה למרחק


+

+

+

+התאם את סוג התרגילים באימון בהתאם למרכיב אותו אתה מעוניין לפתח יותר אצל הספורטאי