ערנות בהגנה

ערנות בהגנה:

סדר את השחקנים במעגל ושחקן נוסף בצבע שונה במרכזו. כל שחקן הגנה עומד על כיפה מסויימת וכיפה אחת נותרת ללא שחקן

המטרה של שחקן ההתקפה במרכז היא לנסות ולתפוס את העמדה של הכיפה הריקה, מנגד התפקיד של שחקני ההגנה הוא להיות ערניים ולהכנס לעמדה הריקה ולא לאפשר לשחקן ההתקפה להתמקם. במידה ושחקן ההתקפה הצליח לתפוס את העמדה הריקה לפני ששחקן ההגנה כיסה אותה, הם מחליפים תפקידים


פיתוח תרגיל:

שינוי המרחקים של הכיפות מהשחקן במרכז

לאפשר עמדה נוספת ללא כיסוי

להוסיף כדורים לשחקנים


נקודות מפתח:

תגובה מהירה

כיסוי הדדי

תקשורת

יצירתיות

ערנות

דריכות