2V2+4 טכניקה וכישורים הגנתיים

2V2+4 טכניקה וכישורים הגנתיים:

בתוך רחבת ה 16 משחקים 2V2, שחקני ההגנה יחד עם השוער ולשחקני ההתקפה יש ארבעה תומכים מסביב שניתן למסור אליהם את הכדור

שחקני ההתקפה צריכים להבקיע ושחקני ההגנה צריכים לעצור אותם. לשחקני ההתקפה מספר נסיונות מוגבל ולאחר מכן מחליפים אותם ואת שחקני ההגנה. 


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות לתומכים

שחקני הגנה רק לוחצים וחוסמים בלי תיקולים

מתחילים ברחבה 1V1

תומכים יכולים לבעוט לשער

שחקני ההגנה צריכים למסור לשחקן מחוץ לרחבה בכדי לזכות בנקודה


נקודות מפתח:

להאט את שחקני ההתקפה

חשיבה לאן לאפשר לשחקן ההתקפה לשחקן ( ימינה,שמאלה, קדימה אחורה)

מתי להכנס לתיקול? ( נגיעה ראשונה מסורבלת, טעות, ראש בקרקע, מסירה רעה וכו')

תקשורת

לחץ גבוה על שחקני ההתקפה בכדי לא לאפשר להם להסתובב ולאיים על השער

שוער צריך לשמש כבלם שלישי באזור תיבת ה 5