3V2 +2 טוטנהם

3V2 +2 טוטנהם:

חלק את השחקנים לקבוצות של 7

בכל קבוצה משחקים 5 שחקני התפקה ו 2 שחקני הגנה

סדר את המסלול כפי שמתואר באיור, את המרחקים ניתן לשנות בהתאם לקבוצת הגיל

שלושת שחקני ההתקפה מחליפים מסירות ומבצעים תנועה שוטפת על מנת להצליח ולעבר דרך אחד המעברים לצד השני. שני שחקני ההגנה צריכים לחזות את המסירות, להגיב במהירות ולמנוע את המעבר

כאשר שחקן התקפה הצליח לעבור עם הכדור לצד השני, הוא מוסר לתומך ומחליף איתו מקום

שני שחקני ההתקפה מצטרפים לתומך בצד שלו ומבצעים את אותה פעולה מחדש, שחקני ההגנה מסתובבים לכיוון הנגדי. לאחר פרק זמן מתאים מחליפים את שחקני ההגנה בשחקנים חדשים ומאפשרים מנוחה


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

שינוי גודל המעברים

שינוי כמות השחקנים והמעברים


נקודות מפתח:

מסירה איכותית

צירופים מהירים

נגיעה ראשונה איכותית

חילופי מקום

הגנה אינטנסיבית, חיזוי ויירוט