בריחה עם כדור ( קולומביה)

בריחה עם כדור ( קולומביה):

יש לסדר שני ריבועים אחד בתול השני. ריבוע ראשון יהיה 15*15 והריבוע הגדול החיצוני יהיה 25*30

שני שחקני הגנה עומדים בתוך הריבוע הפנימי ומטרתם היא לחלץ כדורים ולא לאפשר לשחקני ההתקפה לעבור בכדרור דרך השטח שלהם

שישה שחקני התקפה נמצאים סביב השטח הגדול ועוד שלושה שחקני התקפה עומדים בין השטחים ( ראה איור) 

רק לשלושה שחקני התקפה יש כדורים. שחקנים 1,2 ו 3 מוסרים לשחקני ההתקפה שנמצאים בתוך השטח הגדול ונכנסים לתפוס את מקומם

השחקנים שקיבלו את המסירות צריכים לעבור דרך הריבוע הקטן יותר בו נמצאים שני שחקני הגנה ולאחר מכן למסור לאחד השחקנים שנמצאים מחוץ לשטח הגדול ולהצטרף אליהם ולעמוד מחוץ לשטח הגדול, כך התרגול חוזר על עצמו כל עוד הפעולה ההתקפית מצליחה

שחקן הגנה שמצליח לחלץ כדור ולמסור אותו לאחד מהשחקנים שעומדים מחוץ לשטח הגדול מחליף תפקיד עם השחקן שאיבד כדור


נקודות מפתח:

ערנות דריכות

תזמון בתיקול הכדור

סריקה 360 כל הזמן

כדרור איכותי

מסירות איכותיות