צירופים מורכבים עם הרמות וסיומת

צירוף מורכב עם הרמה וסיומת:

סדר 5 סימונים לשחקנים באזור השליש ההתקפי ( ראה איור).  שחקן ראשון מתחיל בשרשת צירופי מסירות עד שהכדור יוצא לכיוון האגף אותו מתזמן שחקן הקו, משתלט או מרים בנגיעה לשני שחקני ההתקפה שמבצעים הצלבה. לאחר סיום ההרמה השחקן שהרים והשניים שנכנסו לכבוש חוזרים לטורים בהתחלה, שחקנים שממתינים בתור נכנסים עמדה אחת קדימה ומתחילים מחדש.

וריאציה:
שינוי צד
הגבלת נגיעות
צירוף שחקני הגנה לשמירות אישיות ובהרמה

נקודות מפתח:

שתי רגליים

תזמון כניסה לרחבה
מסירות מדוייקות וחזקות
נגיעה ראשונה איכותית
הרמה וסיומת