הרמות בצמדים

הרמות בצמדים:

סדר על חצי מגרש שני תחנות לתנועה גופנית באמצעות מוטות/כיפות. שני טורים עובדים בו זמנית.
שחקן A ו שחקן B יוצאים יחד, שחקן A מבצע כדרור מהיר בין המוטות ושחקן B מבצע מטלה גופנית. בסיום התחנה שחקן B מוסר לשחקן A ומשתחרר לכיוון האגף בכדי לקבל מסירה ולהרים. 

שחקן A מוסר לשחקן B ומבצע תנועה לכיוון הרחבה, מקבל הרמה ומסיים לשער. 


פיתוח תרגיל:

4 תחנות בכדי לעבוד על שני הצדדים

שינוי המטלה הגופנית

שינוי טכניקת הכדרור 

שינוי אופן הסיומת מההרמה
 

נקודות מפתח:

סיומת
מסירות מדוייקות ומהירות
תיאום
הרמות
נגיעה ראשונה
כניסה מתוזמנת לרחבה