הרמות בשילוב טכניקה בצמדים

הרמות בשילוב טכניקה בצמדים:

סדר סלאלום עם מוטות או קונוסים בשני צידי המגרש. במרכז המגרש סלאלום נוסף לשני הכיוונים (ראה איור), תרגול פעם אחת מצד ימין ופעם אחת מצד שמאל.
מצד ימין בקו חצי המגרש מתחיל שחקן A בסלאלום עם כדור ובתיאום יחד איתו יוצא שחקן B במרכז המגרש עם סלאלום ללא כדור. מיד לאחר סיום הפעולה שחקן הקו מוסר כדור לשחק מהמרכז ורץ לכיוון הקו, שחקן האמצע מכניס לו כדור להרמה ומבצע תנועת איגוף לכיוון הרחבה לשם יקבל הרמה. לאחר מכן יוצאים באותה הפעולה בצד שני.
 

פיתוח תרגיל:

שינוי הטכניקה והתנועה בסלאלום


נקודות מפתח:

סיומת
מסירות מדוייקות ומהירות
תיאום
הרמות
נגיעה ראשונה
כניסה מתוזמנת לרחבה