עקיפות בשלישיות והרמות לסיומת

עקיפות בשלישיות והרמות לסיומת:

סדרת את השחקנים כפי שמתואר באיור. 

מומלץ לחלק את השחקנים לשתי קבוצות שונות ולעבוד על שני המודלים בו זמנית ולאחר פרק זמן להחליף תפקידים

קבוצה אדומה:

שחקן B מתחיל במסירה לשחקן A שמבצע השתחררות ומכדרר מול דמות מטרה בהגנה, שחקן A יכול למסור לשחקן B שביצע עקיפה ולהכנס להרמה

או למסור כדור אלכסוני לתנועה של שחקן C 


קבוצה כחולה:

שחקן B מוסר להשתחררות של שחקן A ממרכז הרחבה, מכדרר ומגיש כדור לתנועה של שחקן C

שחקן A מבצע כניסה לרחבה יחד עם שחקן B שמאגף ושחקן C מרים כדור אל השטח לשחקן המתאים


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

הוספת שחקן הגנה אקטיבי


נקודות מפתח:

צירופים

נגיעה ראשונה איכותית

מסירות איכותיות

הרמות

תנועה ותזמון

סיומת