Rondo 3v1 לסיומת אחרי הרמה 2V2

Rondo 3v1 לסיומת אחרי הרמה 2V2:

על חצי מגרש סדר שטח ריבועי 10*10 באחד האגפים מחוץ לרחבה

חלק את השחקנים לשני שחקני התקפה, שני שחקני הגנה ותומך

שוער עומד בשער, בשטח הריבועי משחקים 3V1 כאשר אחד השחקנים הוא התומך בצבע שונה

ברחבת ה 16 עומד שחקן הגנה חופשי. לאחר 3 מסירות שחקני ההתקפה צריכים למצוא את התזמון המתאים למסור כדור לתומך

לאחר מכן עליהם לבצע תנועה מהירה ומתואמת לכיוון הרחבה על מנת לקבל הרמה מהתומך במטרה להבקיע שער

במידה ושחקני ההגנה הצליחו לחלץ כדור יש באפשרותם לזכות בנקודה אם יצליחו להעביר את הכדור שטח הריבועי המסומן בצד השני


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח החזקת הכדור

שינו כמות המסירות לפני ההרמה

הגבלת נגיעות

הוספת שחקן התקפה נוסף ברחבה בכדי ליצור 3V2


נקודות מפתח:

הרמות איכותיות

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

צירופים

נגיעה ראשונה איכותית

סיומת

תקשורת ותיאום