הבדלים פיזיולוגיים וטכניים בין משחקון בשטח קטן לשטח גדול

הבדלים פיזיולוגיים וטכניים בין משחקון בשטח קטן לשטח גדול:

מחקר שנעשה בין משחקון 6V2 מעברים בארבעה שטחים לבין משחקון 8V8+3  משחקון בשטח מצומצם
משחקון בשטח גדול

שטח המגרש
55*45
10*10 ארבעה שטחים
משחק זמן
חזרות של 5 דק'
חזרות של 5 דק'
הבדלים פיזיולוגיים


סה"כ מרחק
297 מטר
612 מטר
מהירות משחק (מטר לדקה)
60
122
מרחק ריצה מהירה
3 מטר
8 מטר
מרחק ספרינט
0.5
3
זמן דופק >85%
45 שניות
2:15 דק'הבדלים טכניים


מסירות
220
97
חטיפות
25
10
כדרורים
0
9
נגיחות
0
2
ממוצע נגיעות לכל שחקן
36
18


משחקון בשטח קטן:

חשיבה מהירה יותר: לחץ קרוב מצד היריב +

העמסה מערכת לב ריאה: דפקים גבוהים יותר +

עבודת כוח בפלג גוף תחתון: שינויי כיוון רבים +

דרישות טכניות מהשחקנים: נגיעות בכדור +

ספרינטים: מרחקי ריצה קטנים יותר  -

מיקוד טקטי:אין  -


משחקון בשטח נרחב:

עמדות ספציפיות: מיקוד טקטי לפי תפקידים +

ספרינטים ומרחקי ספרינט גדולים יותר: שטח גדול יותר +

מערכת לב ריאה: פחות עומס - 

כישורים טכניים:רמה בסיסית -


http://Www.aoperformance.co.uk 

@adamowen1980