מודל לשינוי עצימות במשחקונים

מודל לשינוי עצימות במשחקונים:

לאורך העונה קיימות תקופות שונות בהן תוכן האימונים והעצימות משתנה. גם שבוע אימונים רגיל בתקופת ההכנה או בתקופת המשחקים מתנהל בצורה הדרגתית 

וחשוב לשלוט ברמת העצימות בתרגילים השונים לאורך האימון בכדי לא ליצור עומס, עייפות ופציעות אצל שחקנים. המודל שמוצג משקף בצורה פשוטה אליו פעולות 

ניתן לבצע על מנת להתאים את רמת העצימות במשחקון. אם זה יום בו נרצה להתמקד בהתאוששות עם דגש גדול יותר על אירובי או אימון עצים בו נרצה עצימות גבוהה מאוד.