תוכנית כושר גופנית שנתית לקבוצת כדורגל
חודש
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
דצמבר 
ינואר

תקופה
טרום עונה מוקדם + התחלת מאוחר
טרום מאוחר אוגוסט+ התחלת ספציפי
ליגה
פגרה
אירובי
רצף ואינטרוולים
סיבולת מהירות
שיפור ושימור סיבולת אירובית
שיפור ושימור סיבולת אירובית
שיפור ושימור סיבולת אירובית
שיפור ושימור סיבולת אירובית
שיפור ושימור סיבולת אירובית
אנאירובי
שבוע 3 סיבולת אנאירובית


כוח
יסודות + CORE
כוח בסיסי + CORE
סיבולת כוח + CORE
כוח וסיבולת כוח שיפור ושימור
כוח וסיבולת כוח שיפור ושימור
כוח וסיבולת כוח שיפור ושימור
כוח וסיבולת כוח שיפור ושימור
כוח מתפרץ

ללא
ללא
נמוך מאוד
גבוה
שימור


מהירות וזריזות

ללא עד נמוך
ללא עד נמוך
נמוך עד בינוני
גבוה
שיפור ושימור
שיפור ושימור
שיפור ושימור
מתיחות
לשפר ולשמר
שיפור ושימור
שיפור ושימור
שיפור ושימור
שיפור ושימור
שיפור ושימור
שיפור ושימור
מבדקי כושר

בדיקות כושר משקל וגובה
בדיקות כושר ומשקל
בדיקות כושר באמצע העונה ובסיום


התאמות לכל תוכן יש לבצע לפי הגיל הביולוגי של כל שחקן ולא הכרונולוגי