תפיסת ההכנה הגופנית באופן כללי

תפיסת ההכנה הגופנית באופן כללי


שלבי ההכנה בעונת הכדורגל

סיום עונה
הכנה מוקדמת
הכנה מאוחרת ספציפית
עונה
סבולת 
אימוני CROSS בעצימות נמוכה
כללי, סיבולת אירובית
אימון סבולת אנאירובי, ספציפי
לתחזק סיבולת ספציפית
כוח
פונקצינאלי, כוח כללי
כוח מקסימאלי
סיבולת כוח וכוח מתפרץ
לתחזק סיבולת כוח ועוצמה
מהירות וזריזות
ללא
נמוך
מתגבר עד חזק
שימור
גמישות
לתחזק ולהגביר
לתחזק ולהגביר
לתחזק ולהגביר
לתחזק
מבדקי כושר
ללא
לבצע בתחילת טרום האימונים
לבצע בסוף תקופת ההכנה
אמצע וסוף עונהבמהלך שבוע האימונים תכנון העומסים הינו פרמטר חשוב ביותר. הכמות תהיה גדולה יותר אך העצימות נמוכה יותר וככל שהזמן חולף העבודה תהיה יותר עצימה ופחות ארוכה. 

התכנים הפשוטים ביותר יתחילו בתחילת שבוע וימשכו לתכנים מורכבים יותר. מומלץ להתחיל את השבוע בתכנים של כוח, להמשיך באמצע השבוע עם סבלת ולסיים במהירות.