לחץ בזוגות בשטחים נפרדים

לחץ בזוגות בשטחים נפרדים:

חלק את השחקנים לשישיות, בשני צבעים נפרדים. 

סדר שטח 12*30 וחלק אותו לשלושה חלקים שווים (ראה איור)

בכל שטח עומד זוג שחקני התקפה עם כדור, סה"כ שלושה זוגות

בקצה השטח עומדים שלושה זוגות של שחקני הגנה. 

בשריקה של המאמן, שחקני ההגנה יוצאים בריצה סביב השטח ונכנסים מהצד הנגדי לשטח הראשון. שחקני ההתקפה צריכים להחזיק בכדור תחת הלחץ של הזוג המגן. לאחר ששני שחקני ההגנה חילצו את הכדור הם ממשיכים לשטח הבא, עד שמסיימים את עבודת ההגנה בשטח השלישי.

מכניסים כדורים חזרה אל שחקני ההתקפה ומתחילים עם הזוג הבא, לאחר 3-5 חזרות מחליפים תפקידים. 2-3 סטים


פיתוח תרגיל:

שינוי גודל השטחים

3V2 

הגבלת נגיעות


נקודות מפתח:

לחץ אינטסיבי 

מאמץ מירבי

לחץ ותמיכה בתיאום של הזוג המגן

שמירה על הכדור של הזוג התוקף

מסירה ונגיעה ראשונה איכותית