לחץ גבוה בשליש קדמי 4-3-3

לחץ גבוה בשליש קדמי 4-3-3:

תרגול בחצי מגרש, שוער בשער. בחצי המגרש יש ליצור שלושה שטחים ריבועים

בהגנה משתתפים חולייה אחורית יחד עם קשר אחורי 8. 

חוליית ההתקפה שלוחצת היא שלושה חלוצים + קשר 10

קבוצת ההגנה צריכה להתחיל כדור מהשוער ולנסות להעביר אותו אל אחד משלושת השטחים אל שחקן 9


נקודות מפתח:

שפת גוף, להראות את הכיוון שאני רוצה

לחפש מסירה חלשה, או נגיעה ראשונה רעה בכדור, חוסר תקשורת

תנועה נכונה של 10 לסגירת קווי מסירה פנימה ותמיכה מתוזמנת כאשר 7 או 11 לוחצים את המגנים