קבלת מסירה והשתחררות מלחץ

קבלת מסירה והשתחררות מלחץ:

יוצרים שטח ריבועי של 15 על 20, ניתן ליצור שטחים קטנים יותר כדי ליצור לחץ מהיר יותר ,4 שחקנים סה"כ, (ראה איור). תחילת תרגיל שחקן במרכז עם כדור מוסר לשחקן אדום ומקבל בנגיעה או שתיים בחזרה. בזמן המסירה השחקן הצהוב הנוסף יוצא להפעיל לחץ על השחקן האדום שאמור לקבל את הכדור. לאחר שהכדור חזר לשחקן שהתחיל את המהלך הוא מוסר בחזרה לבן זוגו שיצא ללחוץ בצד השני והתרגול מתקיים באותו האופן. מסירה לשחקן אדום, בן זוג יוצא להפעיל לחץ. לאחר פרק זמן מסויים מחליפים תפקידים


פיתוח תרגיל:

שינוי כיוון

הגבלת נגיעות

כל שחקן שמוסר יוצא אחרי הכדור בלחץ

נקודות מפתח:
 
פס מהיר איכותי
נגיעה ראשונה איכותית
עמידה נכונה עם הגוף