תרגול יציאה מלחץ בשלישיות

תרגול יציאה מלחץ בשלישיות:

חלק את השחקנים לשלישיות עם כדור אחד. כל שלישייה עובד במבנה משולש, סדר שלוש כיפות במרחקים של 8-10 מטרים.

שחקן A עם כדור מוסר לשחקן C ויוצא ללחוץ אותו בצורה אינטנסיבית במטרה לחלץ כדור או להקשות עליו למסור לשחקן B

שחקן C צריך לבצע נגיעה ראשונה נגד כיוון הלחץ שמגיע ולמסור לשחקן B שמקבל את הכדור אל שטח, מכדרר לעמדה של שחקן A

מתחילים את התרגול מחדש כאשר שחקן B הוא המוסר והלוחץ את שחקן A ושחקן C מקבל את המסירה


פיתוח תרגיל:

שינוי המרחקים

הגבלת נגיעות

מגוון מסירות שונות לשחקן שנלחץ בכדי להקשות עליו את ההשתלטות, כדורים קופצים, גבוהים ומהירים


נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה איכותית נגד כיוון הלחץ

ראש  מורם

מוכנות

מסירות איכותיות

לחץ אינטנסיבי