1 - 2 תחת לחץ

1 - 2 תחת לחץ:

בשטח של 10*15 שלושה שחקנים מתרגלים את הצירופים והלחץ ושני שחקנים נוספים משמשים כתומכים. 

שחקן A מבצע מסירה כפולה עם תומך 1 תחת הלחץ של שחקן B

שחקן B נכנס לעמדה של שחקן A

שחקן A מוסר כדור לשחקן C ויוצא ללחוץ אותו

שחקן C מבצע מסירה כפולה עם תומך 2 על שחקן A ויוצא ללחוץ את שחקן B 

התרגול נמשך באותו האופן, לאחר פרק זמן מחליפים עם התומכים. 


נקודות מפתח:

המסירה היא המפתח למקצב התרגיל

הנגיעה השנייה של התומך חייבת להיות להמשך כדי שהשחקן שמסר יוכל למשיך בנגיעה תוך כדי תנועה

מוכנות וריכוז מצד התומכים

מסירה איכותית ולרגל הנכונה

לחץ