1V1 לחץ 3 נקודות בריחה

1V1 לחץ 3 נקודות בריחה:

יוצרים מגרש 10 * 20 מטר, בתוך השטח יוצרים ריבוע 5*5. מסדרים שני טורים, טור של מגנים עם כדורים וטור של תוקפים ללא כדורים. שחקן מגן מכדרר חצי דרך מוסר לשחקן ההתקפה  ומיד יוצא ללחוץ אותו. שחקן ההתקפה צריך להבקיע שער באחד משני השערים הקטנים.

פיתוח תרגיל:
1. שני שחקנים עומדים במרכז השטח גב אל גב כאשר הכדור נמצא בין הגב של שנהים. הם מבצעים סיבוב פנים לפנים והכדור משתחרר, הראשון שמגיב וחוטף את הכדור מהקרקע מבקיע לאחד השערים והשני מגן
2. שחקן תוקף שמקבל את הכדור יכול לבחור לכדרר בנוסף דרך הריבוע הקטן בנוסף לשני השערים

נקודות מפתח:

לחץ

הטעיות

כדרור

מהירות תגובה

מרכז כובד נמוך