2V2 תחת לחץ

2V2 תחת לחץ:

סדר שטח ריבוע 16*16 מטרים. בתוך השטח משחקים 2V2 ובפינות השטח עומדים 4 תומכים. 

התרגול מתחיל מאחד התומכים שמוסר לכיוון זוג שחקני התקפה, המטרה שלהם היא לנסות להסתובב בזמן ששחקני ההגנה לוחצים אותם קרוב ולשחרר מסירה לתומכים מעל. במידה והצליחו במשימה. הכדור יוגש לאותו הזוג מהתומכים שקיבלו את המסירה. במידה ולא ניתן להסתובב שחקן יכול למסור בחזרה אל התומך או למסור לבן זוג שלו. במידה ושחקני ההגנה הצליחו לחלץ כדור הם מבצעים את אותה פעולה לכיוון ההפוך. התומכים צריכים לתקשר עם השחקנים ולכוון אותם מתי השחקן על הגב ומתי אפשר להסתובב או מסירה בחזרה. 

דגש על זמני מנוחה מתאימים בפעילות עצימה: יחס מנוחה של 1:3 ל 1:4 החלף בין השחקנים התומכים


נקודות מפתח:

לחץ אגרסיבי

תזמון

שמירה על הכדור

נגיעה ראשונה איכותית

סיבוב

מסירה איכותית