2V1 ל 3V2 מעבר מהיר לאחר בעיטה

2V1 ל 3V2 מעבר מהיר לאחר בעיטה:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות בצבעים שונים.

סדר מגרש 30 מטרים מחובר לרחבת השוער וחלק אותו לשני חלקים שווים.

בצד אחד קבוצה אדומה עומדת בשני טורים לצידי השער כאשר הטור של שחקן A עם כדורים

קבוצה מגנה עם שני שחקנים בקווים ושחקן בודד במרכז הרחבה.לקבוצה הכחולה כדורים בצד אחד

התרגול מתחיל עם מצב של 2V1 כאשר שחקן A ו B יוצאים נגד שחקן C במטרה להבקיע שער. 

שחקן ההתקפה שהגיש כדור למסיים חייב להגיב במהירות כבר לפני הסיום ולנוע לכיוון השחקן עם הכדור של הקבוצה המגנה בכדי לא לאפשר מעבר מהיר וקל לעבר השער הנגדי. 

הקבוצה המגנה מיד עם סיום המהלך יוצאת להתקפת נגד של 3V2 

באיור ניתן לראות את שחקן A מגיש כדור לשחקן B ומיד רץ לבצע כיסוי לקראת שחק המעבר בכדי לאפשר לשחקן B לחזור להגנה


נקודות מפתח:

סיומת

מעברים מהירים

כיסוי שטח ועיכוב

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

יצירת שטחים וריווח 

קבלת החלטות