2V2 מניעת מעבר ל 4V2

2V2 מניעת מעבר ל 4V2:

בשטח ריבועי ממוזג עם הרחבה 30*30 

חלק את השחקנים לשלושה צבעים, שחקני הגנה, התקפה ותומכים

שחקני ההגנה מסתדרים מאחורי השער, וזוג מגנים עומדים בהתאם למתואר באיור

שחקני ההתקפה עומדים בשני טורים מאחורי השער הקטן, השחקנים המתרגלים עומדים יחד עם שחקני ההגנה

בשני הקווים עומדים תומכים. התרגול מתחיל מהתומך שמוסר לשחקן ההתקפה שנמצא תחת שמירה. התומכים צריכים להצטרף במהירות בכדי ליצור יתרון מספרי

שחקני ההתקפה צריכים לחבר צירוף מסירות ולהגיע למצב הבקעה. במידה ושחקני ההגנה הצליחו לתזמן ולחץ כדור הם צריכים להבקיע בשער הקטן


פיתוח תרגיל:

תומכים לא נכנסים למגרש, נשארים באגפים באזורים מוגנים וספקים הרמות/מסירות

לאחר שהמהלך מסתיים השוער מוסר למגנים והם יוצאים להתקפת נגד יחד עם התומכים מול שני שחקני התקפה

שער גדול במקום שער קטן

הגבלת זמן למהלך

שינוי שטח


נקודות מפתח:

הצטרפות מהירה

כניסה לשטחים

פינוי שטחי

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה נוחות

מעברים מהירים

ניצול יתרון מספרי