2V2 +1 מעברים בארבעה שטחים

2V2 +1 מעברים בארבעה שטחים:

סדר שטח 20*20 חלק אותו לארבעה שטחים. בכל שטח משחקים 2V2 כאשר מסביב תומכים עוד ארבעה שחקנים ניידים שצריכים להציע את עצמם וליצור יתרון מספרי של 3V2 ולעזור בהחזקת הכדור. קבוצה שתחבר 8 מסירות או תחזיק בכדור 10 שניות תזכה בנקודה. אם השחקנים יצליחו להניע את הכדור דרך כל ארבעת השטחים יזכו ב 2 נקודות. כל פרק זמן מסויים להחליף את התומכים עם השחקנים 


נקודות מפתח:

מסירות מהירות ומדוייקות

זוויות מסירה נוחות

יצירת יתרון מספרי 

נגיעה ראשונה איכותית

יצירת שטחים וכניסה לשטחים 

קבלת החלטות

צירופים איכותיים 

שמירה על כדור 1V1 2V1