3V2 סיומת ומעבר להגנה

3V2 סיומת ומעבר להגנה:

חלק את השחקנים לשלישיות התקפיות וזוגות של שחקני הגנה

שטח 15-20 מטרים מעבר לרחבת ה 16 (ראה איור). טור שחקני התקפה עם כדורים מאחורי השער ועוד שני טורים בפינות הרחבה.

שחקן הגנה במרכז השטח משמש כמוסר קיר ושחקן הגנה עם כדור בצד השני. 

שחקן הגנה מתחיל במסירה לשחקן קיר, מקבל הגשה ובועט לשער. 

מיד לאחר הבעיטה שחקן התקפה מאחורי השער יוצא בכדרור למעבר התקפי של 3V2 בנסיון להבקיע בשער הקטן של זוג המגנים.


פיתוח תרגיל:

הגבלת זמן למהלך

שינוי שטח

הוספת שחקן הגנה ושחקן התקפה, שינוי צירופי המסירות ומעבר ל 4V3


נקודות מפתח:

בעיטות מדוייקות וחזקות

מעברים מהירים

זוויות מסירה נוחות

נגיעה ראשונה איכותית

תנועה לשטחים 

תזמון

יצירתיות