4V1+1V4 החזקת כדור ומשחק מעברים בנגיעה אחת

4V1+1V4 החזקת כדור ומשחק מעברים:

חלק את השחקנים לשבעה שחקני התקפה ושני שחקני הגנה

בשטח של 20 מטר על 10 מחלקים לשלושה חלקים, שני שטחים של 10*8 ועוד שטח במרכז של 4*8

שחקני ההתקפה עומדים סביב השטחים שלושה שחקנים ובשטח המקביל ארבעה שחקנים. 

שחקן הגנה אחד נגד 4 ושחקן הגנה נוסף עומד בשטח האמצעי והמטרה שלו היא למנוע את מעבר המסירות לשטח המקביל

בשטח שמשחקים 4V1 שחקני ההתקפה מחברים 4 מסירות ולאחר מכן צריכים להעביר מסירה שטוחה לשטח המקביל

במידה והמסירה עברה, השחקן בצלע הקרובה ביותר מצטרף לשטח המקביל בכדי ליצור 4V1

השחקן שניסה למנוע מעבר נכנס להיות המגן והשחקן שהיה מגן נכנס לשטח המרכזי להיות זה שמונע מעבר מסירות

שחקן הגנה שחילץ כדור מוסר את הגופיה לשחקן ההתקפה שאיבד.

על כל מעבר כדור מוצלח משטח לשטח שחקני ההגנה מחוייבים לעשות 5 שכיבות שמיכה או כל מטלה גופנית אחרת שמתאימה לקבוצת הגיל


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח 

שינוי משימה גופנית 

השחקן שמגן רץ משטח לשטח והשחקן בשטח המרכזי נשאר 


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה איכותית

ריכוז 

מעברים מהירים

הגנה אינטנסיבית

מנח גוף מתאים לקראת הכדור

קבלת החלטות, סבלנות