4V2 לחץ, משחק מעברים וסיומת לשער

4V2 לחץ, משחק מעברים וסיומת לשער:

סדר שטח ריבועי 20*20 וחלק אותו לשניים. 

חלק את השחקנים לשתי קבוצות של ארבע שחקנים, בחצי אחד משחקים 4V2 עם שני שערים קטנים

בחצי הנוסף ממתינים שני שחקני הגנה נוספים. שחקני ההגנה צריכים לחלץ כדור ולנסות להבקיע באחד משני השערים. 

שני שחקני ההגנה הנוספים שממתינים בחצי שלהם בוחרים ברגע הנכון ויכולים לצאת ללחוץ במשחקון וליצור 4V4

כאשר שחקני ההגנה הנוספים בוחרים לצאת וללחוץ קבוצת ההתקפה רשאית לבצע מעבר ולנסות לעבור לשטח המקביל במטרה להבקיע בשער הקטן


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

הצטרפות ללחץ של שחקן הגנה אחד 4V3


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

משחק צירופים

לחץ אינטנסיבי

תקשורת

מעברים מהירים

סיומת ודיוק