4V2+2V4 בשני שטחים

4V2+2V4 בשני שטחים:

סדר מגרש בשטח כולל של 20*25

המגרש מחולק לשלישים, שליש מרכזי יהיה 5*20 ושני השלישים הנותרים יהיו 10*20

חלק את השחקנים לקבוצה של שמונה וקבוצה של ארבעה

בשטח אחד משחקים 4V2 כאשר שני שחקני ההגנה הנוספים עומדים בשטח הצר במרכז והמטרה שלהם היא לא לאפשר מעבר כדור לרביעייה שממתינה

לאחר 5 מסירות שחקני ההתקפה צריכים לנסות ולמצוא את המעבר למסירה אל השטח המקביל. 

אם הכדור עבר, שני השחקנים במרכז יוצאים ללחוץ ושני השחקנים שעשו הגנה נכנסים לאזור המרכזי למנוע מעבר חדש

אם שחקני ההגנה חילצו כדור מתחילים מחדש


פיתוח תרגיל:

חלק את השחקנים לשלושה צבעים, צבע שמאבד כדור מחליף תפקידים

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

שינוי מספר הצירופים לפני המעבר


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

מעברים מהירים

קומפקטיות מצד המגנים

ריכוז ולחץ אינטנסיבי

קבלת החלטות