4V3 משחק לשטחים בחלק קדמי

4V3 משחק לשטחים בחלק קדמי:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות של שישה שחקנים ותומך אחד בצבע שונה. 

חלק את המגרש לשלושה חלקים, החלק המרכזי צר 7 מטרים ושני החלקים הרחבים שווים לרחבת השוער (ראה איור)

התרגול יתחיל תמיד ממסירה של השוער לאחד משחקני ההגנה ורק לאחר מכן התוקפים יכולים ללחוץ

המטרה של שחקני ההגנה היא להעביר מסירה לשליש המרכזי שם נמצאים שלושה תוקפים ותומך אשר יוצאים למהלך התקפה של 4V3

במידה ושחקני ההגנה הצליחו לחלץ את הכדור, התפקידים מתהפכים והם ציריכם להעביר כדור לשליש מרכזי אל שחקני ההתקפה שלהם והתומך

אם הכדור הסתיים בשער או יצא החוצה הקבוצה המגנה מתחילה את המהלך באותו האופן


נקודות מפתח:

מעברים מהירים

מסירות איכותיות

זוויות מסירה נוחות

נגיעה ראשונה איכותית

מסירות חודרות

תנועה לשטחים

תזמון

קבלת החלטות

קומפקטיות במשחק הגנה