4V3+1 החזקת כדור ומעבר שטחים

4V3+1 החזקת כדור ומעבר שטחים:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות של ארבעה שחקנים, שחקן בצבע שלישי משמש כתומך ניטראלי.

סדר שטח של 12*16וחלק אותו לשני חלקים שווים של 12*8

בשטח אחד משחקים 4V3 פלוס התומך שיוצר יתרון משמעותי של 5V3, השחקן הרביעי של הקבוצה המגנה עומד בשטח המקביל

הקבוצה התוקפת צריכה לחבר מספר מסירות בכדי לזכות בנקודה. במידה ושחקני ההגנה מצליחים לחלץ כדור, הם צריכים להעביר מסירה לשחקן שנשאר בשטח המקביל ולהצטרף אליו יחד עם התומך. הקבוצה התוקפת שאיבדה את הכדור שולחת שלושה שחקני הגנה במטרה לנסות ולחלץ כדור בחזרה לצד שלהם בו נשאר שחקן יחיד.


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הגבלת נגיעות

שינוי מספר הצירופים לקבלת נקודה

הורדת התומך


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

צירופים

מעברים מהירים

משחק הגנה אינטנסיבי

תקשורת

תיאום