5V3+2+5 מעברים וחיפויים

5V3+2+5 מעברים וחיפויים:

סדר שטח 45*15, חלק את השטח לשלושה חלקים. המרכזי והצר יהיה 5*15 והקיצוניים יהיו זהים 15*20

חלק את השחקנים לשלוש קבוצות בצבעים שונים, שתי קבוצות התקפה ואחת הגנה.

קבוצת ההגנה מתחלקת לשלושה שחקנים לוחצים ושני שחקנים שמבצעים תמיכה וחיפויים בשליש המרכזי.

משחקים 5V3, שחקני ההגנה צריכים לחלץ את הכדור בשביל להפוך לתוקפים. 

שחקני ההתקפה צריכים לחבר 4 מסירות ולהעביר מסירה שטוחה דרך השליש המרכזי בו מגנים עוד שני שחקנים לקבוצת ההתקפה שממתינה בצד השני

אם הכדור עבר לצד השני שני השחקנים שממתינים במרכז, יוצאים ללחוץ את החמישיה החדשה, ושחקן הגנה נוסף מהמשחקון הקודם מצטרף אליהם


פיתוח תרגיל:

1.הגבלת נגיעות

2.שינוי שטח

3.הגבלת צירופי מסירות לפני מעבר

4.קבוצה תוקפת שנייה תהיה רק שלושה שחקנים וכאשר הכדור יעבור אליהם שני שחקני התקפה יצטרכו לרוץ ולתמוך במשחק ההתקפה בצד השני

5.לשחק 5V2 בכל צד


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

זוויות מסירה

נגיעה ראשונה

צירופים

מעברים מהירים

ריכוז

תקשורת

קבוצה מגנה: מבנה מתאים, חלוקת תפקידים, תקשורת, קומפקטיות, לחץ אגרסיבי