6V6 עם 6 שערים ( משחק מעברים מהיר)

6V6 עם 6 שערים ( משחק מעברים מהיר):

חלק את המגרש לשלושה שטחים, השטח המרכזי יהיה הגדול 30*25 בו משחקים החזקת כדור 6V6. השטחים למעלה ולמטה יהיו 30*15. על כל שני שערים צריך להגן שוער אחד שמתנייד עם המשחק למקום הנכון. הקבוצות יכולות גם להבקיע באחד השערים הקטנים לאחר מספר צירופים שנבחר. המאמן מחליט על מספר מסירות שלאחריו הקבוצה תהיה רשאית לאיים על אחד השערים


פיתוח תרגיל:

שינוי שטח

הוספת ג'וקר

הגבלת נגיעות


נקודות מפתח:

צירופים

קבלת החלטולת

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

סיומת