Rondo מעברים 4V2

Rondo מעברים 4V2:

סדר ארבעה שטחים של 10*10 במרחק מתאים למרחק הריצה אותו תרצה שהשחקנים יבצעו את המעבר ( ראה איור)

בשני שטחים משחקים 4V2, שתי נגיעות בכדור ובשטח השלישי רביעיית השחקנים מבצעת חילופי מסירות ללא שחקני הגנה

ברגע שבאחד השטחים אחד משחקני ההגנה הצליח לגעת או לחלץ כדור, השחקן שאיבד וזה שמסר לו צריכים לרוץ במהירות לשטח בו אין שחקני הגנה

ולבצע משחק הגנה עד לחילוץ הכדור. שחקנים ללא מגנים צריכים להיות ערים לכניסת המגנים והגעת הלחץ.במידה ויש שני איבודי כדור בו זמנית

השחקנים שיוצאים ללחוץ צריכים לקבל החלטה לאיזה שטח מתאים לרוץ ולא לרוץ כולם יחד לאותו השטח.

יש לוודא שיש מספיק כדורים מסביב בכדי לחדש במהירות את המשחקים


נקודות מפתח:

מעברים מהירים

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

זוויות מסירה

ריכוז

הגנה אינטנסיבית מצד המגנים

תקשורת