בעיטה חופשית בלתי ישירה איגוף חומה

בעיטה חופשית בלתי ישירה איגוף חומה:

קשר אמצע 8 עומד על הכדור. שני מגנים וקשר אחורי נוסף נמצאים בחיפוי. שחקני המטרה הם 4 ו חלוץ 10. חלו. 10 עומד יחד עם החומה ובתזמון נכון צריך לצאת מהחומה לאגף אותה כפי שמתואר באיור. שאר השחקנים מבצעים תנועה לקורה הרחוקה כאשר 4 מזייף צעד ראשון משתחרר לכיוון 8, מקבל מסירה ומכניס בנגיעה כדור אלכסוני אחרי החומה לחלוץ 10 שיכול לבעוט לשער או למסור כדור רוחב
 

נקודות מפתח:

תיאום

תזמון

דיוק

מהירות

סיומת

יצירתיות

כדור שני