החלפת עמדות בזריקת חוץ התקפית

החלפת עמדות בזריקת חוץ התקפית:

זירקת חוץ בשליש התקפי תתבצע כפי שמתואר באיור. ממול השחקן שיגיש את זריקת החוץ עומדים שני שחקנים במרחק 3-5 מורים אחד אחרי השני.

שחקן נוסף בתמיכה לאחור, שחקנים במוכנות לתנועה אלכסונית אל הרחבה מהקצה הנגדי ועוד שחקני הגנה וקישור שיוצרים איזון ומבנה מתאים למשחק מעבר

בתזמון מתאים שני השחקנים מבצעים תנועה לכייונים נגדיים, החוץ נזרק אל השטח שיצר השחקן הרחוק, במידה והשחקן פנוי הוא יכול להסתובב ולהרים כדור

אם הוא מכוסה הוא יכול להגיש בחזרה לשחקן שמסר לו.


אופציות נוספות לזריקת החוץ:

זריקת חוץ לשחקן הקרוב שמשתחרר לכיוון ההגנה, יכול למסור לאחור, יכול להחזיר למגיש החוץ או במידה והוא פנוי לחפש את הבן זוג שלו שהשתחרר לכיוון הנגדי

אופציה שלישית היא זריקת חוץ עד לקשר מאחור, שיכול להרים כדור אל תנועת השחקנים, או להחזיר למגיש החוץ או למסור לשחקן שהשתחרר


נקודות מפתח:

תזמון בהשתחררות

זריקת חוץ מדוייקת

קבלת החלטות

ריכוז

נגיעה ראשונה איכותית

אחריות