מצב נייח מטווח רחוק

מצב נייח אחרי החצי:

את הבעיטה לוקח אחד הבלמים. על קו ה 18-20 מטרים עומדים השחקנים כפי שמתואר באיור ( במידה וניתן למתוח את ההגנה).  קשר שמאל 11 מבצע תנועה אלכסונית מרכז הרחבה, חלוץ 10 וקשר ימין מבצעים תנועה אלכסונית זהה מצד ימין. קשר אמצע 8 וחלוץ 9 עמדים במרכז והם משמשים כשחקני המטרה. הכדור מורם אל שחקני המטרה והם צריכים להחליק אותו למרכז הרחבה שם יפגשו אותו השחקנים שמבצעים תנועה אלכסונית. בלם מגן וקשר אחורי נשארים לבצע חיפוי.
 

נקודות מפתח:

תיאום

תזמון

דיוק

מהירות

סיומת