קרן ארוכה עם מסירה לבועט מקו שני

קרן ארוכה עם מסירה לבועט מקו שני:

קשר ימין לוקח את כדור הקרן, שני מגנים נשארים לחיפוי כפי שמתואר באיור. בלמים 4 ו - 5 עומדים בצד הרחוק של הרחבה מכדור הקרן. קשר שמאל עומד במרכז תיבת ה 5 ומקשה על השוער. שני חלוצים וקשר אמצע 8 נכנסים בתנועה אלכסונית לכיוונים שונים אל תיבת ה 5. קשר אמצע 6 נמצא בחיפוי 20 מטר מצד שמאל של הרחבה. כדור ארוך לכיוון הבלמים, כאשר אחד מהם מבצע תנועה לקורה הרחוקה והשני מזייף צעד ראשון ונשאר לנגוח את הכדור אל קשר אמצע 6 שמצטרף בתזמון ובועט לשער את הכדור שמוסר לו הבלם.
 

נקודות מפתח:

תיאום

תזמון

דיוק

מהירות

סיומת