קרן דלת אחורית

קרן דלת אחורית:

קשר ימין לוקח את הקרן. מגן ימין נמצא לידו למסירה קצרה. קשר אמצע 8 נשאר בחיפוי לכדור שני מחוץ לרחבת ה 16. מגן שמאל מחפה כדור שני אורך באגף. קשר אמצע 6 ובלם 4 נשארים בעמדות הגנה. 11 מוסר קרן קצרה ל2 שמזייף תנועת הרמה ומוסר כדור לחלוץ 10 שמזייף כניסה ומשתחרר לקבל את המסירה מ 2. 11 ממשיך בתנועה אחרי הקרן מקבל מסירה מ 10 לשטח פנוי ומשם מוסר או בועט לשער.
 

נקודות מפתח:

תיאום

תזמון

דיוק

מהירות

סיומת

יצירתיות

כדור שני