קרן קלאסית

קרן קלאסית:

קשר שמאל או ימין מרים כדור קרן. מגן ימין 2 וקשר אמצע 8 נשארים לכדור שני מחוץ לרחבת ה 16. קשר אחורי ובלם נשארים בעמדות הגנה בקו החצי. עומדים בשורה כאשר קשר ימין 7 מאחורי כולם. מגן 3 וחלוץ 9 רצים למרכז תיבת ה 5 וקורה קרובה. חלוץ 9 רץ לקורה רחוקה, בלם 5 נשאר באזור העונשין.
 

נקודות מפתח:

תיאום

תזמון

דיוק

מהירות

סיומת

יצירתיות

כדור שני