יצירה והתפרצות לשטחים 1V1

יצירה והתפרצות לשטחים 1V1:

חלק את השחקנים לשחקני התקפה, הגנה ותומכים בשלושה צבעים

בכל שטח משחקים שני תומכים ושחקן הגנה והתקפה 1V1

שטח המשחק יהיה 20 על 10 ובקצוות עומדים התומכים ( ניתן לשנות את שטחי המשחק בהתאם לקבוצת הגיל)

המטרה של שחקן ההתקפה היא לבצע השתחררות מפתיעה משחקן ההגנה ולקבל מסירה מהתומך. לאחר מכן ינסה להתסובב ולמסור לתומך השני. תרגול זה יעשה לפרקי זמן קצרים עם זמני התאוששות מתאימים. 

ניתן להחליף תפקידים עם התומכים במקום לבצע התאוששות


פיתוח משחק:

מורידים את הכיפות הצהובות ומשחקים 2V2+2

הגבלת נגיעות לתומכים או לשחקן ההתקפה

שינוי שטח התרגול


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

סיבוב איכותי

שמירה על הכדור

שינוי מהירות וכיוון

חמקנות

מהירות תגובה

יצירתיות

מאמץ מירבי