1V1 מעברים מהירים וסיומת

1V1 מעברים מהירים וסיומת:

חלק את השחקנים לשתי קבוצות, שחקן מכל קבוצה מוצא בן זוג מהקבוצה היריבה.

יש לסדר שני מגרשים 20 על 30 כל אחד עם שער + שוער  ( ראה איור)

כל זוג מקבל מספר מ 1 ועד מס' הזוגות הקיימים. הבמגרש אחד השחקנים מבצעים חילופי מסירות ובמגרש השני שחקן אחד מכדרר והשחקן השני מבצע הגנה פאסיבית. כאשר המאמן מכריז מס' לדוגמא 3 כמו שמתואר באיור. השחקן המחזיק בכדור במספרי 3 צריך לכדרר במהירות אל תוך השטח הקטן והבן זוג שלו אחריו במטרה לחלץ את הכדור. אם השחקן שמחזיק בכדור נכנס לשטח, הוא רשאי לצאת ממנו ולנסות להבקיע שער, אך עליו לעבור את שחקן ההגנה בדרך אל השער ולבצע מהלך של 1V1 איכותי. אם שחקן ההגנה הצליח לחלץ את הכדור הוא רשאי לסיים מול השוער


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות 

כדרור מהיר ואיכותי

כישורי 1V1 בהגנה ובהתקפה

סיומת

מאמץ מירבי

ריכוז ומהירות תגובה